Pooneh Oshidari /

هویت، بازشناسی خود و دیگران

درباره نمایش آثار پونه اوشیدری در گالری هما

 فرزاد عظیم بیک - زمستان ۱۳۹۷- بهار ۱۳۹۸

بازتاب مسأله هویت در هنر معاصر ایران، و به‌خصوص از پسِ انقلاب، به مسأله‌ای اساسی تبدیل شده است. موضوع هویت از جنبه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قابل بررسی است، اما آنچه که در اینجا مطرح است، نگاه به بعضی از سویه‌های اجتماعی و فکری آن است. زنان هنرمند در این میان، سهم بیشتری را در درگیری با مسأله هویت دارند. زیرا هم‌زمان با تغییر شکل جامعه ایران پس از دوره جنگ و ورود زنان به عرصه‌های گسترده اجتماعی (عرصه‌هایی که بعضاً پس از انقلاب دستخوش دگرگونی شد و رشد و توانمندسازی بانوان را دچار اختلال کرد)، حالا هنرمندان زن نیز در موقعیت‌های تازه‌ای قرار می‌گرفتند. موقعیت‌هایی پساایدئولوژیک که بیشتر مبتنی بر تجربه‌ی زنان از کار اجتماعی، حضور فعال در امر تحصیل و فضای روشنفکری جامعه، درکنار جاه‌طلبی و پیشتازی نسل جوان اینان بود.

  در چنین وضعیتی، هنرمندان زن ایرانی (به‌خصوص نسل جوان) به‌دنبال فهم و به چالش کشیدن تعاریف قراردادی از هویت خود بودند. چه هویت جسمانی و بدنی، چه هویت اجتماعی و چه جایگاه‌شان به‌عنوان هنرمندان نوجو و (تا حدی) عصیانگر. این گروه از هنرمندان با تکیه بر دانش نظری‌ای که داشت گسترش می‌یافت و با اِشراف بیشتر نسبت به حرکت‌ها و جنبش‌های تاریخ هنر معاصر، توانستند راهی را بگشایند که به بازتاب «خود» در آثار هنری‌شان منتهی شد. حال این خود، ناظر به خود/بدن/جنسیت هنرمند بود و یا ناظر به هم‌گروه‌های اجتماعی و فکری او. هنرمند زن (نقاشان و سپس بعضی از عکاسان جوان) در این لحظه، با مشاهده‌ی خود و موضوع قرار دادن خود، به‌جای جستجوی موقعیت تازه‌اش در بستر جامعه و ثابت کردن پایه‌های حضور و جایگاه‌ خود در بیرون از موقعیت بدنی و فکری‌اش، به درون خویش نظر می‌کند و با جعل/بازنمایی/بازتاب خود در اَشکالی نظیر خودنگاره و چهره‌نگاری‌های ممتد، تلاش می‌کند تا از طریق یک‌ نوع درون‌گرایی روان‌کاوانه، به شناخت از این «خودِ» تازه برسد. تا از رهیافت این شناخت، بتواند جایگاه اجتماعی تازه‌اش را جستجو کند و بسازد. هنرمند با معیار قرار دادن فیزیک  و هستیِ بیولوژیک خود، اطرافیان خود و یا آن‌چه را که از جهان بیرون برای خود به مثابه علاقه و انتخاب برگزیده است، و با بازنمایی آن‌، می‌خواهد تا از نزدیک‌ترین و مأنوس‌ترین شکل هستیِ خویش مدد بگیرد تا به شکلی آیینی، تصویرگر خواست‌ها و آرزوها، تاریخ‌ها و خاطرات و ناگفته‌های خود باشد.

  حالا که این سنت بیست ساله، جای خود را به‌عنوان امری معمول در میان بسیاری از نقاشان و هنرمندان دیگر باز کرده، شاهد هستیم که درصد بالایی از هنرمندان جوان به این شکل از کار روی می‌آورند تا بتوانند اولین قدم‌هایشان را به یک معنا، در یک حاشیه‌ی امن‌تر بردارند. زیرا در این مجال هرچه موضوع شخصی‌تر و محدودتر، اثر هنری (و شاید حاشیه خوانش و مواجهه با آن) امن‌تر. و این امنیت می‌تواند پوشاننده‌ی بسیاری از ضعف‌های فنی و محتوایی و شناختی در کارشان باشد. ضعف‌هایی که گاه دیگر به عمد در کار وارد می‌شود و جزئی از عادت کاریِ هنرمند گشته است. البته در همه موارد اینگونه نیست و این بازتاب‌ها و نمودها توانسته با برقراری نسبت‌های قابل اعتنای معنایی و ساختاری، به خلق فضایی انضمامی بیانجامد. شاید در یک ارزیابی شتاب‌زده بتوان گفت که بیشتر این قشر از آثار،‌ به واسطه نگاه‌شان به درون فیزیک هنرمند و یا موقعیت هنرمند در یک بستر زیستیِ خارجی و داخلی-، بیشتر میل به نگفتن و پنهان نمودن دارند تا شرح و بیان. یعنی هنرمند اثر خود را به‌مثابه جایی برای خارج شدن از پیش‌فرض‌های بیرونی اجتماعی و... یافته و از آن برای تزکیه و آرامش خویش استفاده می‌کند. عرصه اثرش را آینه‌ای قرار می‌دهد تا با آن بتواند دردهایی را بازتاب دهد که چندان در بیرون از محیط اثر درباره‌شان حرف نمی‌زند، و در همین عرصه نیز اما، آن را سربسته و استعاری بیان می‌دارد.

  این نوع نگاه شاخصه‌ای است که در آثار اوشیدری قابل مشاهده است. کار هنری برای او، شاید نه شیوه‌ای معمول و بیرونی برای بیان نظرات و افکارش، که پایگاهی مخفی است، که فقط صورت نمادین و تمثال مخدوش آن را به مخاطب نشان می‌دهد. آثاری که او در طی این چند سال ارائه کرده نیز می‌تواند مؤید این نکته باشند. کارکرد هنر برای اوشیدری در گام‌های ابتدایی، کارکردی استعاری و نمادین بوده است. جایی که با بازنمایی خود در انگاره‌هایی مانند شاخه‌های جدا از بستر طبیعت و یا بازتولید مناسبات «کار هنری» در پرورش سبزه و دانه‌های گیاهی به‌مثابه اثر هنری، سعی دارد تا شکلی از آیین‌های باستانی کار را فرابخواند و به مدد آن، روایتگر افکار خویش باشد. هنری که او در دهه اخیر به‌دنبال آن می‌گشته، نوعی از بازسازی جهان است، در ابعاد یک سطح قابل کشت از سبزه‌. هنرمند تلاش دارد تا در پروژه‌های مختلف‌ و در روند این بازسازی و بازتعریف با ابزار شخصی‌سازی شده، یک نوع از جهان‌بینی را به ظهور برساند. نوعی از دیدگاه که تلاش دارد تا با کَنده شدن از پایگاه‌های جنسی و اجتماعی خود، به سوی سطح متفاوتی از گفتگو در بستر هنر حرکت کند. او تمایل دارد تا این گفتگو را به واسطه ارجاع به طبیعت و فرم‌های متنوع (و بی‌ پایان آن) آغاز کند. طبیعت جزء اصلی آثار هنرمند هستند، پس در این‌ باره کمی بعدتر خواهیم گفت. با چنین رویکردی، می‌توان نتیجه گرفت که کارهای پونه اوشیدری در آن دسته از آثاری جای می‌گیرند که تلاش دارند «خود» را از طریق تکثیر و بازیابی در عناصر بیرونی (در اینجا طبیعت) ترسیم کرده، و ارتباط این «خود» را با بیرون، در جای‌گذاری استعاری عناصر طبیعی (ناتورال) و عادی زیستی، در چارچوب مناسبات هنری خویش بسازد. در چنین وضعیتی، ساخت معنا کاری از همیشه دشوارتر می‌نماید. زیرا که از مناسبات معمول و کلیشه‌های رایج در این موقعیت خبری نیست (سلف‌پرتره، انگاره‌هایی با تأکید روی جسمیت زن، کاریکاتور وضعیت‌های هرروزه و به‌ظاهر بی‌اهمیت و...). معناسازی و تلاش برای ارتباط‌گیری، از طریق پرتاب خویشتن (Self) به فضایی که در آن عناصر طبیعی حاکم هستند، صورت می‌بندد. عناصری که از نظر شکل و ریخت‌شناسی تنها هیبت‌های کامل هستند، حاکمان مطلق عرصه تصویر و تصور، و زمینه‌ای تاریخ‌گرا و آیینی که محملی برای ساختمان استعاره‌های هنرمند می‌شوند.

  در پروژه تازه اوشیدری، آثاری ارائه شده‌اند که گام را از این سطح نیز فراتر می‌گذارند، و درک هنرمند از خویشتن را در معرض پیوند با زندگی عادی قرار می‌دهند. در این مجموعه، کارهایی تولید شده که مخلوطی از عکس و طراحی هستند. هنرمند بر روی عکس‌هایی از خانه و صورت‌ زندگی زنان اطرافش، طرح‌هایی به سیاق همیشه‌اش نقش زده است؛ طرح‌هایی از گل‌ها و ساقه‌ها و شاخه‌ها. نقطه اشتراک این زنانِ در گذار از جوانی در این است که هرکدام‌شان در دو سال اخیر، چیزی مهم را در زندگی‌شان از دست داده‌اند. بخشی از سلامتی، فردی از عزیزان و نزدیکان و... . اوشیدری عکس‌هایی بسیار ساده و مستند از محیط داخلی منازل اینان گرفته. تصاویری که به‌عنوان بنیان برای ساخت روابط معنایی استفاده می‌شوند. این عکس‌ها باعث می‌شوند تا فضای استعاری همیشگی کارهای هنرمند کاسته شود و مخاطب قادر باشد تا با دیدن عینیت‌هایی کاملاً درک‌پذیر، و یافتن حسی قرابت مانند با آن، از میانجی‌های معمول عبور کند و به سطح تصویر-معنا دست یابد. این زنان (که در خود هنرمند نیز یکی از ایشان است) غالباً از طبقه متوسط هستند و در محیط یزندگی‌شان همه‌چیز به ظاهر عادی است. اما فقدان حسی است که در آن‌ها مشترک است. هنرمند بار دیگر حرکت معمول خود را پیاده ساخته است؛ طراحی. اما این بار طراحی بر روی سطح سفید کاغذ صورت نمی‌گیرد. بلکه بر تصاویر مستندی از زندگی زنان ضربه‌ خورده و آسیب‌دیده‌ طراحی ظاهر می‌شود. بار دیگر نظام ارتباطی مخدوش شده و روایت‌ها در لایه‌های متفاوتی از تصویر، در هم تنیده و مخلوط می‌شوند. «خود» حالا دیگر رویکردی شدیداً انضمامی و بیرونی دارد. هنرمند خود را در زنان عکس‌ها متکثر کرده است، اما با چنین حرکتی نمی‌خواهد تا این تصویر چند تکه را به شکل مستقیم به مخاطب نشان بدهد. حرکت آیینی، و بازخوانی او از روایت‌های معطوف به میانجی‌های بیرونی، موجب می‌شود تا با پوشاندن وضعیت مستند، خوانش و تدوینی مخصوص به خود هنرمند ساخته شود. تدوینی که با مخدوش کردن روایت، تلاش دارد تا با فاصله‌گذاری تمامی حواس مخاطب را برای تماشای اثر جلب کند. گیاهان در اینجا دیگر چندان مانند سابق شکل تک‌ افتاده و نیمه‌انتزاعی را ندارند. گیاهان و شیوه طراحی و چیدمان آن‌ها در صحنه، حکایت از ویژگی پوشانندگی‌شان دارد. گویی سوژه‌های تصویر با عمد توسط گیاهان مستور شده‌اند تا مخاطب دوباره به ساختمان واسطه‌ها و استعاره‌های هنرمند وارد بشود، تا بتواند در نظام معنایی طراحی شده از سوی او، جای خود را به مثابه سوژه گفتگو بیابد.

  همان‌طور که از عنوان کارنما می‌توان حدس زد، شالوده کار هنری برای هنرمند به مثابه معبد است. پرستشگاهی نهان که جایی است برای مخفی شدن از عرصه عمومی جامعه، تا بتوان در خلوت و در حجابی خودمانی، به دور از هیاهو زیست کرد. اما این مهم با بُریدن از جهان اطراف امکان‌پذیر نیست. زیرا هنر و کار هنری در ارتباط با دیگری معنا (معنای موردنظر هنرمند) می‌یابد، معنایی در راستای بازشناسی و مواجهه با هویت. از این رو، این معبد که مخفیگاهی مقدس برای هنرمند است، به روی دیگران نیز گشوده می‌شود، اما در آن از ارتباط بی‌واسطه و مستقیم خبری نیست. زیرا مسأله‌ی اساسی در اینجا مسأله‌ی هویت است، و چون هویت با گزاره‌هایی نظیر تاریخ و خاطرات پیوند دارد، پس با حرکت مستقیم به سوی آن، حتی می‌توان گفت به تهدید و تحریف‌اش گام برمی‌داریم. زنان تصویر شده در قابِ آثار، نمایندگانی بر تاریخ‌های هنرمند هستند. تاریخ‌هایی جمعی. تاریخ‌هایی که در عین شخصی بودن، در موضعی عمومی معنی خود را کامل می‌کنند و به شبکه‌ی روایت‌های هویت‌ساز می‌پیوندند.

  اوشیدری با تکثیر و شکسته کردن عنصر آشناساز تصویر، توانسته تا از اسارت ارجاعات بگریزد و از آن‌ها، به شکلی استعاری برای ساخت/تشریح موقعیت تازه خود استفاده کند. او از آن دسته هنرمندانی است که خود را در تراز و دیالوگ با دیگری معنی می‌کند، همواره نیز بر این فاصله‌ی میان خود و دیگری تأکید دارد، اما این تأکید موجب ضعیف شدن کارها و فرورفتن به دایره کوچک مباحث روانشناسی و نشانه‌سازی نمی‌شود. او در این فرآیند آیینی تمام ابزارها و راه‌ها را فرامی‌خواند تا از هم‌نشینی آن‌ها مرزهای ارتباطی را دچار تغییر کند. ایجاد تغییر در چنین موقعیتی، کاری است بحران‌زا و به غایت دردناک. اما چنین بحران‌هایی است که نقش هنر را به‌عنوان راه ارتباطی و نمایش‌گر وضعیت اجتماعی و انسانی امروز ما پررنگ می‌سازد. هنر در این معنا، واجد کارکردهایی دو سویه است، همانقدر که درونی است، برون‌گرا هم هست و میل دارد تا با جامعه‌ی خویش ارتباط بگیرد. همانقدر که بر روایت‌های شخصی استوار است، با استفاده از میانجی‌های آشنا و فاصله‌گذاری، مخاطب را نیز به حضور و تماشای فعالانه دعوت می‌کند. چنین موقعیتی، هنرمند را همزمان قادر می‌سازد تا در عین اینکه در تکاپوی پرسش از موقعیت خویش باشد، هویت خود را نیز در ارتباط با قابلیت تکثیرپذیری و وابستگی هویت‌اش با دیگران نیز مورد بازشناسی قرار بدهد. این حالت بحرانی، شاید یکی از مهم‌ترین و خالص‌ترین لحظات ارتباط جمعی‌ای باشد که امروز برای ما و اطرفیان‌مان مهم می‌نماید.

Silence of the Others

I use the image of woman not only as a more tangible subject for myself, but also to create poetic forms alongside the picture of plants which can be reminiscent of Iranian gardens; a personal setting which attempts to present form more than it tends to reflect content. These women find comfort against an abstract and peaceful background as if they are awaiting a simple event. Bound by their surroundings, they are subject of an inevitable fate which forces them to carry on with their lives. They are here to become acclimated to everything; there is no way out. However, they symbolize a poetic beauty and maturity; they reflect the birth and flourish of a generation that always regarded women as a second class but faced sheer determination on their side. The woman does not yield to fate; she does not stand the unpleasant and pathetic image portrayed in verisimilitude; she endeavors to retain the magnificent image of women depicted in the ancient myths. Concealed by a tangible frame, these women are evocative of untouchable legends. The woman can present beauty by herself and does not need a surrounding medium through which she may become a subject acknowledgment or criticism. No reference to clichés has to be made to prove these figures Iranian; they seek message of peace to establish a calm, sincere, and non-flamboyant scene. 


Mohammad Ali Baniasadi 2012

Paintings presented at her forth exhibition in the year 2009 announced of a modern artist with roots deep in Iranian culture. Now Oshidari’s sixth exhibition displays a great leap forward. Her creative mind and powerful hand enable her to approach a balance: between objective and imaginative realities and every other element that take part in the figurative performance. Her paintings gather opportunities to share this beautiful progression of experiencing new horizons.

A Mysterious and Social Image of Woman

Amir Soghrati
2011

The contemporary paintings of Iran shall be deemed incomplete, if the works of female painters are ignored. The current trend of the recent Iranian painters especially female painters to depict the figure and picture of body, a moment of their own life, is indeed the depiction of a part of the present society of Iran, in which the desires, dreams, demands, and concerns of a generation have been presented who faces themselves and their lives not like their teachers idealistically, rather very realistically. In contrast to its ancestral painters, whose ultimate avant-gardism was to create portraits, the new generation of female painters has broken the taboo of painting the body and painted women not only outside home, but also in their safe privacy, i.e., their homes, in which they were protected from the questioning gaze of others. However, the figure and body of the painting of Iranian female painters are covered by imagery symbols and metaphors, leading to a mysterious and meaningful painting. Two women, one bird and images of flowers embracing the whole body of figures: this is the simplest interpretation of the paintings of Pooneh Oshidari. Oshidari is a young painter represented herself to the art society by this combination of characters. Like other painters of her generation, she has turned to realistic and figurative paintings accompanied with symbolism and decorated with the motifs of plants. Several painting exhibitions were held by him in the art galleries of, Kamal al-Din Behzad, Iranian Artists’ Forum, Seihun Gallery, and Atbin in Iran. Her paintings are the images of women, and in each painting canvas two women are painted. One of these women is painted in colors, and the other is a collage drawn on the canvas. The latter is an alter ego pale and without any makeup keeping an eye on the other women. 

In her older works, which introduced her as an artist of the art society of Iran, woman has been represented as a kind, sinless, and unblemished. In general, Oshidari focuses mainly on the gender of woman not only in her recent works but also in her previous paintings. She represents female gender, in contrast to the attitudes of others about woman as the motive of sin, as the symbol of guiltless and beauty. The images of birds and flowers on the clothing of these figures are the symbols indicating those independent concepts, which are effective in inducing such a perspective. In her older paintings, Oshidari was used to create male figures, which were painted using the motifs existing in blankets, carpets, or press line of trousers to create composition and also texture. When she changed her subjects from men to women, she used the design and motifs of clothes as a pictorial element, and this experience was repeated in her next paintings. She uses these flowers together with birds throughout her works. Despite such a focus on woman, why Oshidari is not entrapped by spouting clichés and her concepts are not nonsense slogans? In her paintings, Oshidari avoids representing woman as an exaggerated, praised and victimized character depicted using expressive actions and disturbances of abstract paintings, rather the women of her paintings are in their ordinary lives, and depicted without any judgment. 

The paintings of the young artist in her latest exhibition in Atbin Gallery, are more mysterious than the previous ones, and require different interpretations. In these paintings, warm and strong colors are used, the motifs of flowers and plants have covered significantly the canvas, and white birds have been substituted with black birds acting like spots to enhance the composition of the paintings. The motif of bird is the promise of flight, and even raven, which is the symbol of ugliness and evil according to the Iranian culture, is also the eastern symbol of sun, and in Christian art the sign of desire. Flower is the symbol of growing and the sign of purity as well as short life and fragility. Symbolically, her works represents woman as a newly grown creature full of life. The humble and meandering figures are in my opinion signs of female desires, passions and impressions. On the other hand, the creepers leaned on the legs and arms are according to the Eastern culture the symbol of asceticism, if they are depicted on body of the images. Considering the abovementioned interpretations, the paintings of Oshidari, decorated with meandering female figures and numerous motifs indicate the female life of woman, who practices asceticism, within flowers and in a desirous, dreamful, fragile and humble space, and waits to end such mortification. 

Between Two Worlds

On Pooneh Oshidari's Painting Exhibition at Atbin Art Gallery
First published in Etemad, January 2012 

Pooneh Oshidari's second consecutive exhibition Atbin Gallery is not much different from her previous works. This time, she has fused painting and illustration, as if she intended to shift from illustration to painting while maintaining traces of illustration in her works of painting. The figures now represent a new form of connection, with one figure emerging from another into existence. This, in contrast to a dialogue predominantly seen in her previous works, gives the viewer a sense of conception through which a central motherly figure gives birth, or conjoins, another one. The figures, once keeping a safe distance, are now seeking unity, in the form often seen among unisons, formerly held in concealment or secretly uttered in cozy and private, girlish - and not womanly - milieu, but now freely expressed out of the figures into the outer world. The visual motifs are now smaller in number and what was used in her previous works to enhance an elaborated, decorative background is now sensibly employed to help building the bases on which an overall sense is founded. 

The figures seem to be packed and, although apparently willing to be released, they are still seemingly squatting down. A number of paintings, probably the more recent ones, depict this willingness in a more prominent fashion. Times seem to be changing as the artist seeks a new era through employing warms colors and deliberately avoiding cool colors, like those close to blue of green, and by silencing greens and blues which are restrictedly surrounded by warm colors in the limited number of instances that they are used, leaving the paintings with an overall pink-to-red imprint and the viewers with a warm, rather than cool, impression. 

The transitions, both in time and views, have led to paintings which feature a single figure or, in the cases where more than one figure is portrayed, to back-to-back figures or those standing at either side of canvas - again giving the sense of birth noted above - while the painter is still less restricted in illustration dealing with her illustrative figures more comfortably than she encounters the figures depicted in her paintings. She is apparently not ready to freely use a not less familiar tool as the familiar and small area of illustration cardboards gives the artist more space and freedom to maneuver than canvas or oil paint tubes. 

What remains reminds us of the fact that what we see is a transition which may hopefully lead to a new approach probably in the next exhibition or set of works. 

One may expect to see a new painter reflected in her future works of art as the painter gradually moves away from the decorative aspects in her paintings. 

In a passage on this exhibition, ArashYadollahi observes: 

Recently, or perhaps since years ago, many have joined the bandwagon to complain about the difficulties experienced in one's life by imitating the pseudo-intellectual western gestures which is particular to and match the situations of the western world. The recent works of Pooneh Oshidari, however, gives the viewer an experience of illusion or, perhaps, real dream collated into and represented through a collective unconscious. In the exhibition, Pooneh's familiar characters of her illustrations look for the identity of the dot-com generation. Our planet, as depicted here, seems to host these virtual, yet somehow, real aliens who can neither be believed nor disbelieved. The thought, technique, and concept, behind each frame, immerse the viewer into a dreamland on a two-way fanciful journey which then brings back the viewer into the concrete world in the blink of an eye. Pooneh Oshidari, the creator of these painting-like illustrations, is moving in a right direction to creative thinking and, if not drawn into the abyss of repetition, will for sure have a future of great promise.